Klantgericht

Wie zijn we?

De Bijzondere Woning is een vennootschap opgericht met een uitgesproken sociale ambitie: Ze wenst woonprojecten te initiëren en te begeleiden tot en met realisatie voor de meest kwestbare doelgroepen van onze maatschappij. Zo realiseert ze woningen voor personen met een beperking en sociale huisvestingsprojecten.

De Bijzondere Woning werd opgericht in de schoot van De Zilvertorens. Al sinds 1980 is deze familiale organisatie actief in het opzetten van woonprojecten. In 2004 kwam de focus op de zorgsector te liggen. Zo realiseert De Zilvertorens (www.zilvertorens.be) op vandaag in heel Vlaanderen duurzame woonprojecten voor zorgbehoevende senioren. Met 360 assistentiewoningen verspreid over diverse sites en nog eens 260 in de pijplijn, is onze groep vandaag dé referentie in het Vlaamse woon-en zorglandschap.

 

Enkele referenties van onze gerealiseerde projecten

Inclusief

Onze missie 

Een kwalitatieve en betaalbare thuis ....

We willen voor kwetsbare doelgroepen kwalitatieve en betaalbare woningen realiseren, achitecturaal aangepast aan alle noden van de bewoners. 

... Inclusief en met respect voor zelfregie...

We willen een echte thuis creëren waar men zelfstandig kan wonen en leven op eigen ritme. De woningen zijn telkens ingebed in de wijk.

... en levenslange garantie op ondersteuning.

Door samenwerkingen aan te gaan met sociale partners willen we duurzame ondersteuning bieden op maat van de bewoner en dit zo lang als nodig, ook levenslang.

Solidair

Totaaloplossing

We bieden een totaaloplossing aan oudergroeperingen en de sociale partners zoals vergunde zorgaanbieders,  Sociale verhuurkantoren en OCMW's. Met onze geïntegreerde aanpak ontzorgen we onze cliënten van idee tot bewoning.

DE LOCATIE

Dankzij onze jarenlange aanwezigheid in het zorglandschap hebben we een grote portefeuille opgebouwd van centraal gelegen sites in Vlaanderen, die we graag inzetten voor deze woonprojecten. Op vraag van onze cliënten kunnen we uiteraard ook andere locaties aanwenden.

EEN BIJZONDERE WONING AANGEPAST AAN DE NODEN VAN DE BEWONERS

Startende van een basisconcept tekenen we in samenspraak met onze cliënten de detailplannen uit. We houden steeds rekening met hoogstaande eigentijdse architectuur.

DE ONTWIKKELING EN BOUW ZONDER ZORGEN

Ons team van gedreven en ervaren mensen behartigt zich over het volledige vergunningstraject tot en met de realisatie van het project.

EEN ALTERNATIEVE FINANCIERING

U hoeft niet te investeren. Wij zorgen voor de volledige financiering van de woningen. De bewoner huurt zijn eigen woning aan betaalbare prijs.

ZORG EN ONDERSTEUNING DOOR EEN SOCIALE PARTNER

We gaan samenwerkingsverbanden aan met sociale partners en zorgverstrekkers. Deze professionele organisaties garanderen kwalitatieve en duurzame begeleiding op maat van de bewoner. De bewoner behoudt de regie over zijn eigen leven en bepaalt zelf het niveau van ondersteuning, maar tegelijk kan hij ook terugvallen op vaste en vertrouwde gezichten.

Ontzorging

Voordelen

Naast een jarenlange ervaring in de woon –en zorgsector, zijn er nog meer redenen waarom onze familiale organisatie een goede partner is voor uw zorgproject. Zo houden we in al onze projecten maximaal rekening met de woonwensen van de bewoners. Respect voor ieders privacy en keuzevrijheid zijn één van onze uitgangspunten bij het uittekenen van de bouwplannen. Bovendien zijn we niet gebonden aan vaste zorg –of bouwpartners, maar kunnen we wel, indien nodig, beroep doen op een groot aantal deskundige organisaties.